Kontakt

Geschäftsstelle

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach       
c/o Bergische Universität Wuppertal (Fakultät 5)
Straßenverkehrsplanung und -technik
Pauluskirchstraße 7
42285 Wuppertal 

Tel.:          0202 / 439 40 87
Fax:          0202 / 439 40 88
E-Mail:     berg-mark(at)dvwg.de

Vorsitzender

Prof. Dr.-Ing. Felix Huber
c/o Bergische Universität Wuppertal (Fakultät 5)
Lehrstuhl für Umweltgerechte Infrastrukturplanung
Pauluskirchstraße 7
42285 Wuppertal

Tel.:     0202 / 439 41 12
Fax:     0202 / 439 41 12